Ilustracje mogą się
różnić od oryginału.

Zbiornik świeży

Specjalne środki czyszczące do zbiorników z zanieczyszczoną wodą

Numer artykułu: 1.35350.2

23,69  zzgl. MwSt.

Opis

Opis:

Specjalne środki czyszczące do zbiorników z zanieczyszczoną wodą. Szybko i łatwo zapewnia higieniczne bezpieczeństwo zbiornika.

2 kg świeżej wody w zbiorniku wystarcza na co najmniej 750 l wody lub 5 zabiegów w zbiorniku o pojemności 150 l.

Etykietowanie:

niebezpieczeństwo
Ostrzeżenia o zagrożeniach:
Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
Szkodliwy w przypadku połknięcia.
Instrukcje bezpieczeństwa:
Nosić rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
JEŚLI DOSTAJE SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Jeśli to możliwe, zdejmij soczewki kontaktowe. Kontynuuj płukanie. Natychmiast zadzwoń do CENTRUM INFORMACYJNEGO POISON lub lekarza
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia zadzwoń do centrum informacji o truciznie / lekarza.

Ogłoszenie:

Opakowanie produktu może różnić się od ilustracji.

Informacje dodatkowe

Waga 2 kg