Ilustracje mogą się
różnić od oryginału.

persenning cleaner

Specjalny środek do czyszczenia żagli i plandek. Również do tkanin kolorowych. Nie atakuje tkanin ani przędzy. Usuwane są zabrudzenia i plamy pleśni.

Numer artykułu: 5.51100.2

28,63  zzgl. MwSt.

Opis

Opis:

Specjalny środek do czyszczenia żagli i plandek. Nadaje się również do tkanin kolorowych. Nie atakuje tkanin ani przędzy. Zabrudzenia i plamy pleśni są skutecznie usuwane.

Koncentrat, szczególnie ekonomiczny.

Etykietowanie:

niebezpieczeństwo
Ostrzeżenia o zagrożeniach:
Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
Instrukcje bezpieczeństwa:
Nosić rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
JEŚLI DOSTAJE SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Jeśli to możliwe, zdejmij soczewki kontaktowe. Kontynuuj płukanie.
Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

Ogłoszenie:

Opakowanie produktu może różnić się od ilustracji.

Informacje dodatkowe

Waga 2 kg