Illustraties kunnen afwijken
van het origineel.

Tankreiniger Xtreme

Speciaal product tegen kalkaanslag en muffe geurtjes in mobiele drinkwatersystemen. Zonder citroenzuur en chloor.

Item nummer: 1.35160.2

36,19  zzgl. MwSt.

Beschrijving

Zeer efficiënt speciaal product tegen kalkaanslag en muffe geurtjes in mobiele drinkwatersystemen, vooral na lange stilstand. Ideaal voor de eerste behandeling aan het begin van het seizoen. Bevat geen citroenzuur of chloor.

Etikettering:

Gevaar
Gevarenwaarschuwingen:
Kan bijtend zijn voor metalen.
Veroorzaakt huidirritatie.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsinstructies:
Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming.
BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water afspoelen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder indien mogelijk contactlenzen. Ga door met spoelen. Medische hulp/medische hulp inroepen.
Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Extra informatie

Gewicht 2 kg