Illustraties kunnen afwijken
van het origineel.

keuken één

Snelreiniger voor kookmutsen en gepolijste metalen oppervlakken (10 kg)

Item nummer: 5.34200.10

102,45  zzgl. MwSt.

Beschrijving

Snelreiniger voor kookmutsen en gepolijste metalen oppervlakken

Reiniging en onderhoud van metalen oppervlakken in de keuken en het huishouden. Voor alle soorten geslepen, gepolijste en gelakte metalen elementen, met kunststof beklede oppervlakken, rubberen matten, glazen oppervlakken en complete keukeninrichtingen.
keuken één heeft een vuilverwijderende, lakverzorgende, antistatische en corrosieremmende werking. Het verwijdert automatisch keukenvet en lichte roestafzettingen. De sterk geconcentreerde snelreiniger ontwikkelt geen giftige, verdovende of voor de gezondheid gevaarlijke dampen. Voorwaardelijk van toepassing op lichte metalen.

– vloeibaar, alkalisch
– vrij van oplosmiddelen en zuren
– Geurvrij en onbrandbaar

Sollicitatie:

Gebruik altijd het hoge concentraat verdund met water.

Normale vervuiling: 1 : 20
Zwaardere vervuiling: 1 : 10
In stoomstraal of hogedrukunit: 1 : 100

Na één tot twee minuten inspuiten en afnemen met een droge doek, afhankelijk van de mate van vervuiling. De lichte delen oppoetsen.

Etikettering:

Gevaar
Gevarenwaarschuwingen:
Kan bijtend zijn voor metalen.
Veroorzaakt ernstige irritatie van de huid en ernstig oogletsel.
Veiligheidsinstructies:
Alleen in originele verpakking bewaren.
Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming.
NA INSLIKKEN: Mond spoelen. GEEN braken opwekken.
BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid afspoelen met water/douchen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder indien mogelijk contactlenzen. Ga door met spoelen.
BIJ blootstelling of bezorgdheid: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

Merk op:

Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren.

Productverpakking kan afwijken van de afbeeldingen.

Extra informatie

Gewicht 10 kg

You may also like…

Categories: Tags: , , , SKU: 5.34200.10