Illustraties kunnen afwijken
van het origineel.

jachtreiniger

Speciaal voor polyester

Item nummer: 5.51215.2

28,63  zzgl. MwSt.

Beschrijving

Vooral voor polyester. Verwijdert automatisch en voorzichtig hardnekkig vuil, watersteen, teer, olie, roest, algen, grijze en gele waas. De gelcoat glanst weer in de gewenste glans. Voor de gebruiksklare oplossing is geen water nodig.

Etikettering:

Gevaar
Gevarenwaarschuwingen:
Kan bijtend zijn voor metalen.
Veroorzaakt huidirritatie.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsinstructies:
Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming.
BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water afspoelen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder bestaande contactlenzen indien mogelijk. Ga door met spoelen.
Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te dragen.

Extra informatie

Gewicht 2 kg