Illustraties kunnen afwijken
van het origineel.

fontein schoon

Reiniger en ontkalker voor waterdispensers

Item nummer: 5.51700.x

21,00 39,50  zzgl. MwSt.

Beschrijving

Reiniger en ontkalker voor waterdispensers

Productcertificeringen:

koosjer gecertificeerd
halal gecertificeerd

Etikettering: 

Gevaar
Gevarenwaarschuwingen:
Kan bitjend zijn voor metalen.
Veroorzaakt ernstige irritatie van de huid en ernstig oogletsel.
Veiligheidsinstructies:
Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming.
NA INSLIKKEN: Mond spoelen. GEEN braken opwekken.
INDIEN OP DE HUID (of haar): Trek onmiddelijk alle verontreinigde kleding uit. Huid afspoelen met water/douchen.
ALS IN DEN OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende enkele minuten. Verwijder indien mogelijk contactlenzen. Doorgaan met spoelen.
INDIEN blootgesteld of bezorgd: onmiddellijk
Bel een ANTIGIFCENTRUM/dokter.

Extra informatie

container maten

5 kg, 10 kg

Categories: Tags: , , SKU: 5.51700.x