Illustraties kunnen afwijken
van het origineel.

Boilerdyn

Speciale reiniger klaar voor gebruik
voor koffiemachines en automaten voor warme dranken

Item nummer: 1.26400.x

59,00 118,00  zzgl. MwSt.

Beschrijving

Speciale reiniger klaar voor gebruik

voor koffiemachines en automaten voor warme dranken

Inwendige reiniging van boilers, heetwatertoestellen, stoomgeneratoren, stoomketels, heetwaterketels en dergelijke van roestvrij staal. Kalkaanslag, korstvorming, residu’s en afzettingen worden effectief verwijderd. Heldere oppervlakken zijn hygiënisch en zorgen voor een goede warmteoverdracht voor een betrouwbare en efficiënte werking.

Sollicitatie:

De gebruiksaanwijzing van de fabrikant van het toestel moet in acht worden genomen. Giet Boilerdyn in het te reinigen vat. 10 tot 45 minuten laten inwerken, afhankelijk van de mate van vervuiling. Spoelen met drinkwater. Herhaal het proces indien nodig. Dynamisch ontkalken: Sluit de te reinigen boiler of iets dergelijks aan op het reinigingsapparaat. Vul de Boilerdyn en start het circuit. Nadat de gasontwikkeling is gestopt, legen en spoelen met drinkwater. Geen garantie vanwege veelzijdigheid van toepassingen.

Etikettering:

Gevaar
Gevarenaanduidingen:
Kan bijtend zijn voor metalen.
Veroorzaakt ernstige irritatie van de huid en ernstig oogletsel.
Veiligheidsadvies:
Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming.
NA INSLIKKEN: Mond spoelen. GEEN braken opwekken.
BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Was de huid met water [oder duschen].
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder indien mogelijk contactlenzen. Ga door met spoelen.
BIJ blootstelling of bezorgdheid: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

Merk op:

Bevat: Methaneesulfonzuur

Extra informatie

Gewicht 5-10 kg
pakket grootte

5 kg, 10 kg

You may also like…

Categories: Tags: , , , SKU: 1.26400.x