Illustraties kunnen afwijken
van het origineel.

Anti-vet snel

Zeer actieve ontvettende speciale reiniger voor grill en oven – langdurige bescherming tegen corrosie – concentraat

Item nummer: 5.34130.x

52,37 102,45  zzgl. MwSt.

Beschrijving

Grill- en ovenreiniger
Zeer actieve ontvettende speciale reiniger voor metalen – langdurige bescherming tegen corrosie – concentraat

Verwijdert ingebrande aanslag en vet in enkele seconden. Speciaal ontwikkeld voor het reinigen van bakplaten en ovens of automatische bakmachines, afzuigmonden, grillroosters enz. Kleverige deegresten in mixers worden verwijderd, evenals voedselresten in ijsmachines of roomblazers. Verontreinigingen met suiker en eiwitten in machines op werktafels, wandtegels en vloeren worden in enkele seconden gereinigd zonder resten achter te laten. Zeer zuinig in gebruik. Geurvrij en biologisch afbreekbaar. Verzorgt staal, gietijzer, non-ferrometalen en kunststof oppervlakken en laat een corrosiebescherming achter die het blanke metaal tijdelijk beschermt. Door toevoeging van reytec antirost kan de corrosiebeschermingsperiode worden verlengd tot maximaal drie maanden.

– alkalisch
– vrij van zuren, oplosmiddelen en fosfaten
– geurloos en onbrandbaar.
– biologisch afbreekbaar, ontwikkelt geen verdovende of voor de gezondheid gevaarlijke dampen.

Sollicitatie:

Afhankelijk van de aard en de mate van vervuiling, altijd verdund met water gebruiken en aanbrengen op vervuilde oppervlakken. Door warm water te gebruiken, max. 65 °C, kan het reinigingseffect verder worden versterkt.

Schoonmaak bad: 1:15 – 1:30
Stoomstraalapparatuur: 1:30 – 1:150
Hoge druk eenheden: 1:30 – 1:150

Etikettering:

Gevaar
Gevarenaanduidingen:
Veroorzaakt ernstige irritatie van de huid en ernstig oogletsel.
Kan bijtend zijn voor metalen.
Veiligheidsinstructies:
Buiten het bereik van kinderen houden.
Alleen in de originele verpakking bewaren.
Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming.
NA INSLIKKEN: Mond spoelen. GEEN braken opwekken.
BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Was de huid met water [oder duschen].
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder indien mogelijk contactlenzen. Ga door met spoelen.
BIJ blootstelling of bezorgdheid: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

Merk op:

Lichtmetalen oppervlakken kunnen worden aangetast, afhankelijk van de concentratie en de blootstellingstijd.

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met onze consultants op +49 7623 72240

Extra informatie

Gewicht 5-10 kg
container maten

5kg, 10 kg

You may also like…