Illustraties kunnen afwijken
van het origineel.

TALACID Caps

Ontsmettingscapsule (pak van 5) voor het ontsmetten van drinkwater
Verwijderen en voorkomen van biofilm (depoteffect), desodorisatie

Item nummer: 1.10550.S

Beschrijving

Ontsmettingscapsule (pak van 5) voor het ontsmetten van drinkwater

Verwijderen en voorkomen van biofilm (depoteffect), desodorisatie

Voordelen van het product

– Hoogste desinfectieprestatie met een gedefinieerde hoeveelheid vrij chloor
– Zeer snelle activeringstijd
– Hoge stabiliteit en doeltreffendheid
– het gesloten capsulesysteem voorkomt verzilting en corrosie
– veilig gebruik: geen contact met gevaarlijke stoffen
– Ruimtebesparend en veilig voor transport en opslag

Beschikbare capsuleformaten (elk verkrijgbaar in een verpakking van 5)

Elke desinfectiecapsule produceert een chloorconcentratie van 0,1-0,3ppm in de vermelde hoeveelheid water.

Ontsmettingscapaciteit 1 capsule 2 capsules 3 capsules 4 capsules 5 capsules
TALACID Caps S 150 l 300 l 450 l 600 l 750 l
TALACID Caps M 400 l 800 l 1.200 l 1.600 l 2.000 l
TALACID Caps L 2.500 l 5.000 l 7.500 l 10.000 l 12.500 l
TALACID Caps XL 10.000 l 20.000 l 30.000 l 40.000 l 50.000 l

Andere dopmaten of doseerhoeveelheden op aanvraag.

Eenvoudigste en veiligste vorm van toepassing

TALAZID Caps zijn de eerste keuze voor een doeltreffende ontsmetting van watervoerende systemen zoals tanks, containers, enz. De desinfectiecapsules worden rechtstreeks aan het te behandelen water toegevoegd en produceren op eenvoudige en veilige wijze een desinfectieoplossing op basis van de werkzame stof chloor – in slechts één toepassingsstap en vrij van ionen zoals natrium, kalium, chloride, chloriet, chloraat, perchloraat en persulfaat. Het capsulesysteem geeft zuiver en zoutvrij chloor af aan het water, waardoor het risico op corrosie tot een minimum wordt beperkt. Afspoelen is niet nodig.

De elektrolytvrije chlooroplossing ontwikkelt zijn volledige desinfecterende werking tegen micro-organismen zoals bacteriën (b.v. Legionella pneumophila, Escherichia coli, Vibrio cholerae), virussen, schimmels en gisten al na korte tijd.

Vergeleken met conventionele chloordesinfectiesystemen, stelt TALAZID Caps
Hoogste normen op het gebied van gebruiksvriendelijkheid, benodigde tijd, transportveiligheid en opslagstabiliteit.
. Ze zijn
chemisch stabiel, reukloos en hebben geen invloed op de pH-waarde van het te behandelen water.

De desinfectiecapsules voldoen aan de UBA-specificaties voor het handhaven van voldoende desinfectiecapaciteit volgens de Duitse drinkwaterverordening (TrinkwV) voor uitzonderlijke incidenten of noodgevallen.

Etikettering:

Gefahrensymbol_umweltgefährlich Gefahrensymbol_Ätzend Gefahrensymbol_Achtung Gefahrensymbol_brandfördernd

Gevaar
Gevarenaanduidingen:
Kan brand verhevigen; oxidatiemiddel.
Schadelijk bij inslikking.
Veroorzaakt ernstige irritatie van de huid en ernstig oogletsel.
Zeer giftig voor in het water levende organismen.
Veiligheidsadvies:
Vermijd in alle omstandigheden vermenging met ontvlambare stoffen.
BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Was de huid met water [oder duschen].
Bel onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts.
Bewaren in een gesloten container.
Inhoud/container acc. aan lokale/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Merk op:

CARELA® biociden bevatten alleen biocide actieve ingrediënten volgens de Artikel 95 lijst (ECHA).
BAuA Reg. Nr.: N-85921
PT2, PT3, PT4, PT5, PT11
Gebruik biociden met de nodige voorzichtigheid. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.

Extra informatie

Ontsmettingscapaciteit

S, M, L, XL