Sicherlich haben Sie schon einmal das VAH-Logo auf einem Desinfektionsmittel entdeckt. Kennen Sie auch die Hintergründe?
Im Folgenden erklären wir Ihnen, was es damit auf sich hat.

Unsere Desinfektionsmittel FIX & DES bulk 7.5 und clin surface 7.5 sind VAH-gelistet.

O společnosti VAH

VAH je zkratka pro „Verbund für Angewandte Hygiene e.V.“. Byla založena 11. listopadu 2003 ve Frankfurtu nad Mohanem. Členy VAH jsou odborníci z oblasti hygieny, veřejného zdraví, mikrobiologie, virologie a infektologie, jakož i vědecké společnosti a profesní sdružení. VAH se zavazuje k zajištění kvality hygienických opatření.

Na stránkách

Seznam VAH
je seznam dezinfekčních prostředků a postupů testovaných Asociací pro aplikovanou hygienu. Je považována za standardní referenční normu pro běžnou dezinfekci ve zdravotnických i nezdravotnických zařízeních.

Jaké požadavky musí splňovat dezinfekční prostředky, aby mohly být uvedeny na seznamu?

Všechny produkty uvedené na seznamu VAH

 • splňovat specifikace požadavků na kvalitu účinnosti chemických dezinfekčních postupů podle doporučení KRINKO (doporučení Komise pro nemocniční hygienu a prevenci infekcí) nebo doporučení jiných vědeckých společností (např. pracovní skupiny pro praxi a nemocniční hygienu AWMF, DGKH).
 • splňují požadavky podle aktuálně platných norem DIN-EN se specifikacemi.
 • jsou účinné proti bakteriím, včetně gramnegativních bakterií nebo bakterií rezistentních vůči antibiotikům, a také proti kvasinkovým houbám. Tato spektra účinků jsou v každém případě nutná přinejmenším pro použití dezinfekčních postupů.

Je také možné nechat si certifikovat následující další spektrum účinnosti: tuberkulocidní, mykobaktericidní a fungicidní.

U všech výrobků s certifikací VAH byly k zajištění kvality předloženy dva nezávislé odborné posudky a zkušební protokoly a jejich shoda s požadavky na certifikaci byla potvrzena VAH. Pro tento účel se uznávají pouze protokoly o zkouškách z laboratoří, které se pravidelně účastní mezilaboratorních zkoušek VAH pro účely zajištění kvality.

U všech výrobků uvedených na seznamu VAH je od roku 2010 možné nechat si potvrdit, certifikovat a uvést na seznam podle aktuálního vědeckého stavu (DVV/RKI, EN) také protokoly o zkouškách a odborné posudky o účinnosti virů:

 • Omezený virucidní účinek
 • omezený virucidní účinek PLUS
 • virucidní

Das alkoholfreie Breitbanddesinfektionsmittel FIX & DES bulk 7.5 eignet sich für die Desinfektion von Flächen aller Art und erfüllt außerdem EN 1499:2017 „Hygienische Händewaschung“. FIX & DES bulk 7.5 ist bakterizid, fungizid und begrenzt viruzid und hilft somit wissenschaftlich nachgewiesen sicher gegen SARS-CoV-2-Viren (behüllte Viren).
Es erfüllt zusätzlich folgende weitere Qualifikationen:

 • dermatologisch getestet: „sehr gut“
 • klinisch dermatologisch getestet, bereits für Kinder ab 2 Jahren: „excellent“
 • IHO-gelistet
 • koscher- und halal-zertifiziert

Das Schnelldesinfektionsmittel clin surface 7.5 findet im Ärzte- und Klinikbereich sowie im Gesundheits- und Pflegewesen zur Desinfektion von Flächen seine Anwendung. Clin surface 7.5 ist alkoholfrei, schont somit die Oberflächen und überzeugt außerdem durch seine praktische und einfache Handhabung: aufsprühen – Einwirkzeit beachten – abspülen – fertig!

 • bakterizid und fungizid
 • ohne Chlor und Aldehyd
 • kein Gefahrstoff gemäß Gefahrstoffverordnung
 • entspricht den Anforderungen der EU-Lebensmittelhygiene-Verordnung Nr. 852/2004

Biocidní přípravky CARELA® obsahují pouze biocidní aktivní složky podle seznamu podle článku 95 (ECHA).
Používejte biocidní přípravky opatrně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o produktu.

Zdroj: https: //vah-online.de/de/

ANGLICKÁ VERZE

Surely you have already seen the VAH logo on a disinfectant. Do you also know its meaning? We explain what this is all about.

The disinfectants FIX & DES bulk 7.5 and clin surface 7.5 from CARELA are VAH-listed.

O společnosti VAH

VAH je zkratka pro německý „Svaz pro aplikovanou hygienu“ (Verbund für Angewandte Hygiene e.V.). Byla založena 11. listopadu 2003 ve Frankfurtu. Členy VAH jsou odborníci z oblasti hygieny, systému veřejného zdraví, mikrobiologie, virologie a infektologie, jakož i vědecké odborné společnosti a profesní sdružení. VAH se zavazuje k zajištění kvality hygienických opatření.

Na stránkách
Seznam dezinfekčních prostředků VAH
je adresář dezinfekčních prostředků a postupů testovaných Asociací pro aplikovanou hygienu. Jedná se o standardní příručku pro rutinní a cílenou dezinfekci ve zdravotnických i nezdravotnických zařízeních.

Jaké požadavky musí dezinfekční prostředky splňovat, aby byly uvedeny na seznamu?

Všechny produkty uvedené na seznamu VAH

 • splňovat s informacemi o spektru účinnosti a typu aplikace pokyny pro požadavky na kvalitu účinnosti chemických dezinfekčních metod podle doporučení KRINKO (doporučení komise pro nemocniční hygienu a prevenci infekcí) nebo doporučení jiných odborných společností.
 • splňují požadavky aktuálně platných norem DIN-EN.
 • působí proti bakteriím, včetně gramnegativních bakterií nebo bakterií rezistentních vůči antibiotikům, a také proti kvasinkovým houbám. Tato spektra účinnosti jsou přinejmenším nezbytná pro použití dezinfekčních metod.

Je také možné nechat si certifikovat další spektra účinnosti (tuberkulocidní, mykobaktericidní a fungicidní).

Pro zajištění kvality byly u všech výrobků s certifikací VAH předloženy dva nezávislé odborné posudky a zkušební protokoly a jejich shoda s požadavky na certifikaci byla potvrzena VAH. Pro tento účel jsou uznávány pouze protokoly o zkouškách z laboratoří, které se pravidelně účastní kruhových testů VAH pro zajištění kvality.

U všech výrobků uvedených na seznamu VAH je od roku 2010 možné nechat si potvrdit, certifikovat a uvést na seznam v souladu s aktuálním vědeckým stavem také zprávy o testech a odborné posudky o účinnosti virů (Směrnice Německého sdružení pro boj proti virovým onemocněním (DVV), Institut Roberta Kocha (RKI), CS):

 • omezená virucidní aktivita
 • omezená virucidní aktivita PLUS
 • virucidní aktivita

The alcohol-free broad spectrum disinfectant FIX & DES bulk 7.5 is suitable for the disinfection of all types of surfaces and also complies with EN 1499: 2017 “ Hygienic hand washing” (phase 2, step 2). FIX & DES bulk 7.5 is bactericidal, fungicidal and limited virucidal and is scientifically proven to be safe against SARS-CoV-2 viruses (enveloped viruses).

It also fulfills the following additional qualifications:

 • dermatologically tested: „excellent“
 • clinically dermatologically tested for children from 2 years: „excellent“
 • IHO listed
 • kosher and halal certified

The rapid disinfectant clin surface 7.5 is used in the medical and clinical sector as well as in the health and care sector for the disinfection of surfaces. Clin surface 7.5 is non-alcoholic, so it is gentle on the surfaces and also impresses with its practical and easy handling: spray on – pay attention to exposure time – rinse off – done!

 • bactericidal and fungicidal
 • without chlorine and aldehyde
 • no hazardous substance according to the Ordinance on Hazardous Substances
 • corresponds to the requirements of the Regulation No. 852/2004 of the European Parliament and of the Council on the Hygiene of Foodstuffs

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.

Zdroj: https: //vah-online.de/en

více komentářů